Επενδύσεις Ομίλου
Κύριες Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες
Εταιρία Κλάδος Μέθοδος ενοποίησης % Συμμετοχής
Vivartia Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά Ολική 92,1%
Attica Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) Ολική 79,4%
Singular Logic Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες Ολική 85,7%
JSC Robne Kuce Beograd (RKB) Real Estate Ολική 83.1%