Επενδύσεις Ομίλου
Κύριες Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες
Εταιρία Κλάδος Μέθοδος ενοποίησης % Συμμετοχής
Vivartia Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά Ολική 92,1%
Attica Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) Ολική 89,4%
Υγεία Υπηρεσίες Υγείας Ολική 70,4%
Singular Logic Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες Ολική 85,7%
Hilton Κύπρου Αναψυχή Ολική 75,1%
JSC Robne Kuce Beograd (RKB) Real Estate Ολική 83.0%