• Τρόφιμα & Ποτά
 • ηγετικά προϊόντα
 • Η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων και στις υπηρεσίες εστίασης στην Ελλάδα


 •  
 • Πωλήσεις 2017:
 • €565εκ
 • Πωλήσεις 2016:
 • €572εκ
 • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
 • Ιούλιος 2007
 • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2017):
 • 92,1%

Η Vivartia είναι η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε κάθε μία εκ των βασικών κλάδων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την 1η ή τη 2η θέση σε μερίδια αγοράς στα προϊόντα και τις αγορές που δραστηριοποιείται. Στην Ελλάδα το 99% των καταναλωτών αναγνωρίζει τα εμπορικά σήματα της Vivartia.

Η Vivartia δραστηριοποιείται σε 3 κλάδους: Γαλακτοκομικά (Δέλτα, UMC), Κατεψυγμένα τρόφιμα (Μπάρμπα Στάθης, Χρυσή Ζύμη) και Υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας (Goody’s, Flocafe, Everest και La Pasteria).

Η Vivartia διατηρεί την 1η θέση σε κάθε μία εκ των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (1η θέση στην αγορά φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα, και Βουλγαρία, 1η θέση στις υπηρεσίες εστίασης και 1η θέση στα κατεψυγμένα προϊόντα) και την 1η ή τη 2η θέση σε μερίδια αγοράς στα βασικά προϊόντα της. 

Όμιλος Vivartia    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2017 2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό 238 246
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 566 567
Σύνολο Ενεργητικού 804 813
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139 143
     
Πωλήσεις 565 572
EBITDA 56 46
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -3 -18