• Τρόφιμα & Ποτά
 • ηγετικά προϊόντα
 • Η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων και στις υπηρεσίες εστίασης στην Ελλάδα


 •  
 • Πωλήσεις 2018:
 • €607εκ
 • Πωλήσεις 2017:
 • €583εκ
 • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
 • Ιούλιος 2007
 • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2018):
 • 92,1%

Η Vivartia είναι η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε κάθε μία εκ των βασικών κλάδων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την 1η ή τη 2η θέση σε μερίδια αγοράς στα προϊόντα και τις αγορές που δραστηριοποιείται. Στην Ελλάδα το 99% των καταναλωτών αναγνωρίζει τα εμπορικά σήματα της Vivartia.

Η Vivartia δραστηριοποιείται σε 3 κλάδους: Γαλακτοκομικά (Δέλτα, UMC), Κατεψυγμένα τρόφιμα (Μπάρμπα Στάθης, Χρυσή Ζύμη) και Υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας (Goody’s, Flocafe, Everest και La Pasteria).

Η Vivartia διατηρεί την 1η θέση σε κάθε μία εκ των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (1η θέση στην αγορά φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα, και Βουλγαρία, 1η θέση στις υπηρεσίες εστίασης και 1η θέση στα κατεψυγμένα προϊόντα) και την 1η ή τη 2η θέση σε μερίδια αγοράς στα βασικά προϊόντα της. 

Όμιλος Vivartia    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2018 2017
Κυκλοφορούν ενεργητικό 227 238
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 547 566
Σύνολο Ενεργητικού 774 804
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 137 139
     
Πωλήσεις 607 583
EBITDA 59 56
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -1 -3