• Μεταφορές
  • η ταξιδιωτική εμπειρία
  • Η ηγέτιδα εταιρεία στην επιβατηγό ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο


  • Πωλήσεις 2017:
  • €272εκ
  • Πωλήσεις 2016:
  • €269εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Οκτώβριος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (30 Ιουνίου 2018):
  • 79,4%
Ο όμιλος Attica κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Superfast Ferries (γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ancona, Bari and Βενετία), της Blue Star Ferries (γραμμές που συνδέουν τα κύρια νησιά της Ελλάδας) και πιο πρόσφατα μέσω της Africa Morocco Links (γραμμές που συνδέουν το Μαρόκο με την Ισπανία).

Ο στόλος των 15 πλοίων (13 ιδιόκτητα πλοία) της Attica είναι ένας από τους νεότερους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Attica είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στις επενδύσεις σε νεότευκτο στόλο με 21 πλοία και συνολικό κόστος επένδυσης 1,5δις δολάρια από το 1993.

Η Attica συστηματικά κατέχει ηγετική θέση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας αξιόπιστα δρομολόγια και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες. 

Attica Group    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2017 2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό 136 136
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 543 558
Σύνολο Ενεργητικού 679 694
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 403 402
     
Πωλήσεις 272 269
EBITDA 50 70
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 1 20