• Μεταφορές
  • η ταξιδιωτική εμπειρία
  • Η ηγέτιδα εταιρεία στην επιβατηγό ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο


  • Πωλήσεις 2018:
  • €365εκ
  • Πωλήσεις 2017:
  • €272εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Οκτώβριος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31.12.2018):
  • 79,4%
Ο όμιλος Attica κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Superfast Ferries (γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ancona, Bari and Βενετία), της Blue Star Ferries και της νεοαποκτηθείσας Hellenic Seaways  (γραμμές που συνδέουν τα κύρια νησιά της Ελλάδας) καθώς και μέσω της Africa Morocco Links (γραμμές που συνδέουν το Μαρόκο με την Ισπανία).

Ο στόλος των 30 πλοίων (29 ιδιόκτητα πλοία) της Attica είναι ένας από τους νεότερους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Attica είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στις επενδύσεις σε νεότευκτο στόλο με 25 πλοία και συνολικό κόστος επένδυσης 2,3δις δολάρια από το 1995.

Η Attica συστηματικά κατέχει ηγετική θέση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας αξιόπιστα δρομολόγια και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες. 

Attica Group    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2018 2017
Κυκλοφορούν ενεργητικό 147 130
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 717 550
Σύνολο Ενεργητικού 864 679
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 411 403
     
Πωλήσεις 365 272
EBITDA 57 60
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 17 1